tr?id=254124144985944&ev=PageView&noscript=1 บริการรับจำนอง ที่ดินสุขุมวิท โฉนดแลกเงิน การจ่ายและชำระหนี้
บริการรับจำนอง ที่ดินสุขุมวิท โฉนดแลกเงิน การจ่ายและชำระหนี้

บริการรับจำนอง ที่ดินสุขุมวิท โฉนดแลกเงิน การจ่ายและชำระหนี้

บริการรับจำนอง ที่ดินสุขุมวิท โฉนดแลกเงิน การจำนอง เป็นข้อตกลงที่ผู้จำนองใช้ สินทรัพย์ของตัวเองเป็นประกันการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ โดยนำไปลงทะเบียนยี่ห้อไว้เป็นประกัน เมื่อลูกหนี้ไม่ใช้หนี้เจ้าหนี้ มีสิทธิบังคับสินทรัพย์ที่จำนำได้ ผู้จำนองบางทีอาจจะเป็นตัวลูกหนี้เองที่เอาทรัพย์สินมาจำนำเจ้าหนี้(ลูกหนี้ชั้น ต้น)หรือบุคคลอื่นอื่นเอาสินทรัพย์มาจำนำเจ้าหนี้ก็ได้ (มือที่สาม) รูปแบบของคำสัญญาจำนอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 วรรคแรก ข้อบังคับว่า “อันว่าจำนำนั้น เป็นข้อตกลงซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จำนองเอาเงินทองยี่ห้อไว้แก่บุคคลอีกคน หนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนำเป็นการประกันการใช้หนี้โดยไม่ส่งเงิน นั้นให้แก่ผู้รับจำนำ” วรรคสอง ข้อบังคับว่า “ผู้รับจำนำชอบที่กำลังจะได้รับจ่ายและชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนำก่อนเจ้าหนี้สามัญ ไม่พักจะต้อง บริการรับจำนอง ที่ดินสุขุมวิท โฉนดแลกเงิน พิเคราะห์ว่าเจ้าของในทรัพย์สิน จะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้ว หรือหาไม่”รูปแบบของคำสัญญาจำนอง
1.ผู้จำนอง คือ
1.1 ตัวลูกหนี้เอง หรือ
1.2 บุคคลอื่นนำเงินมาจำนองกับเจ้าหนี้
2. สัญญาจำนำต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็ลงบัญชีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จำนองจำเป็นต้องเอาเอกสารที่แสดงถึงสิทธิในเงินทอง เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น ไปลงบัญชีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สินทรัพย์ของ ผู้จำนองผูกพันหนี้สินประธาน โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งเงินที่จำนอง ทั้งนี้ผู้รับจำนำควรเป็นเจ้าหนี้แล้วก็หนี้สินจำนองที่เป็นประกันควรเป็น หนี้สินที่บริบูรณ์ด้วยข้อบังคับระบุแบบของข้อตกลงจำนำไว้จำต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็ลงบัญชีต่อเจ้าหน้าที่
(ตามมายี่ห้อ 714)ยิ่งไปกว่านี้ควรมีเนื้อความที่

Наши контакты

Витниша (Алла) тел: 0547-768911
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Игорь (Ишваса) тел: 0503-445543